Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هرگونه حمله ای که برای شکستن دفاع تمام زمین (Full Court Press) طراحی شده باشد را Press Break یا Press Offense گویند.

هدف از این سبک از حملات این است که تیم مالک توپ بتواند از دفاع زمین تمام زمین حریف عبور کند و به نیمه جلویی (Front Court) برسد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.