Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Push Pass پاسی است که بسیار به Chest Pass شباهت دارد اما معمولا در شرایطی استفاده می شود که مدافع به صورت نزدیک از بازیکن مالک توپ دفاع می کند. ضمن اینکه در Push Pass بازیکن در شرایطی که توپ را دو دست در اختیار دارد، برای پاس دادن با یک دست از پشت به توپ فشار وارد می کند و با دست دیگر که کنار توپ است، از توپ در برابر بازیکن مدافع که به توپ نزدیک است محافظت می کند. اما همانند Chest Pass نیز Push Pass می بایست تیز و مستقیم در Target یا همان هدف بازیکن دریافت کننده (که معمولا قفسه سینه است) ارسال شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.