Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Putback حرکتی است که طی آن بازیکن مهاجم، بعد از شوت ناموفق هم تیمی خود، توپ را ریباند کند و بلافاصله آن را تبدیل به امتیاز کند.

Putback می تواند در شرایطی رخ دهد که بازیکن بعد از ریباند، بلافصله و در همان حالتی که روی هوا است پیش از فرود آمدن و لمس کردن زمین اقدام خود را انجام دهد و هم می تواند به شکلی باشد که بعد از ریباند فرود آید اما بدون دریبل و فورا اقدام خود را انجام دهد.

ضمن اینکه اگر بازیکنی Putback خود را به صورت Dunk انجام دهد با عنوان Putback Dunk شناخته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.