Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

R.P.I یک شاخص و فرمول برای رتبه بندی کردن تیم ها در جدول مسابقات است. طی سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۸ این فرمول برای سید بندی تیم های دسته اول NCAA (مسابقات دانشگاهی آمریکا) در بخش مردان مورد استفاده بود.

R.P.I که مخفف Rating Percentage Index است به شکل زیر محاسبه می شود:

(درصد برد * 0.25) + (درصد برد حریفان * 0.25) + (درصد برد حریفِ حریفان * 0.25) = R.P.I

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.