Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

شوتی که دارای قوس زیاد باشد را Rainbow Shot گویند.

Rainbow Shot معمولا از فاصله دور نسبت به حلقه اقدام می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.