Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Read The Defense یا دفاع خوانی مهارتی است که طی آن بازیکن مهاجم (بخصوص بازیکن مالک توپ) بتواند شرایط دفاع مستقیم خود را بررسی کند و براساس آن تصمیم بگیرد.

این مهارت یکی از ویژگی های انفرادی برای بازیکنان در فاز تهاجمی است و نیازمند دقت، تجربه و البته دانش بسیاری است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.