Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Seal کردن در بسکتبال دارای دو معنی است:

تعریف اول: هنگامی که بازیکن حاضر در Low Post تلاش کند تا بین مدافع مستقیم خود و توپ قرار گیرد و به وسیله بدن و دستان خود فضایی ایجاد کند تا در آن فضا مالک توپ شود، Seal رخ می دهد. به طور کلی این تعریف از Seal شناخته شده تر و کاربردی تر است.

تعریف دوم: هنگامی که بازیکن مهاجم برای مدافعِ مستقیم هم تیمی خود Screen بگذارد و بعد از اسکرین به بیرون چرخش کند (Reverse Pivot) و مدافع را برای لحظاتی به طور قانونی پشت خود نگه دارد، Seal گفته می شود. برخی این حرکت را با عنوان کامل تر Sealing The Defender می شناسند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.