Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که یک Ball Screen رخ می دهد، مدافعِ بازیکن اسکرین دهنده به محض اجرا شدن Screen، برای لحظه ای در مسیر بازیکن مالک توپ قرار می گیرد و بلافاصله اقدام به Recover می کند و به بازیکنی که از ابتدای فاز تهاجمی از آن دفاع می کرد باز می گردد. به این فرایند Soft Hedge گفته می شود.

در Soft Hedge بازیکن مدافع در کنار اسکرین دهنده مستقر می شود و شاید تنها اندکی از او جلو تر می رود و برای لحظه ای در حرکت بازیکن مالک توپ وقفه ایجاد می کند تا مدافع اصلیِ بازیکن مالک توپ به او برسد و مسئولیت دفاع از او را مجددا برعهده بگیرد.

در Hard Hedge بازیکن تا حد زیادی کاملا بالا می رود و مسیر بازیکن مالک توپ قرار می گیرد و با فشار او را به بالاتر و دور از حلقه هدایت می کند اما در Soft Hedge مدافعِ اسکرین دهنده کمی بالا می رود و تنها سدی را برای وقفه در حرکت بازیکن مالک توپ ایجاد می کند و خبری از فشار دفاعی نیست.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.