Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکن مالک توپ در Trap گیر افتاد باشد (مانند Double Team) و گامی را از میان مدافعین بردارد و فضایی برای خود ایجاد کند تا بتواند از آن روزنه به هم تیمی خود پاس دهد و یا با دریبل از Trap خود را نجات دهد، Splitting The Trap رخ داده است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.