Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Toilet Bowl Shot به شوتی گفته می شود که پس از اقدام در درون سیلندر حلقه بچرخد؛ این توپ ها اکثر اوقات تبدیل به امتیاز می شود اما در شرایطی مانند سرعت زیاد و زاویه چرخش خاصی می تواند از حلقه خارج شود و تبدیل به امتیاز نشود.

علت نام گذاری این اتفاق به Toilet Bowl Shot به این دلیل است که شباهت زیادی به چرخش آب در درون توالت های فرنگی (Toilet Bowl) دارد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.