Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که یک در فاز تهاجمی، بازیکن (یا بازیکنان) یک تیم نسبت به توپ عقب تر باشند و هنگامی که توپ در منطقه ای ثابت باشد به حمله اضافه شوند Trailer گفته می شود.

معمولا هدف از این کار ایجاد فضای مناسب در هنگام حرکت و اضافه شدن به حمله در شرایط مناسب است. ضمن اینکه بیشترین زمانی که بازیکنی به عنوان Trailer عمل می کند در حملاتی مانند Secondary Break است که تیم در حال انتقال است و بازیکنان به ترتیب به حمله اضافه می شوند.

معمولا Trailer از Ball Side به سمت درون سه امتیازی حرکت می کند؛ ضمن اینکه در یک فاز تهاجمی بیش از یک بازیکن می تواند برای تیم به عنوان Trailer عمل کند.

اغلب بازیکنان Trailer بازیکنان پوزیشن های ۴ و ۵ و به طور کلی Post Player هستند؛ زیرا بعد از اینکه بازیکنان دیگر با سرعت به زمین حریف می رسند، این بازیکنان دیرتر به حمله اضافه می شوند. علت آن می تواند محل قرارگیری آن ها هنگام دفاع باشد که هنگام Transition می بایست مسافت بیشتری را طی کنند. علاوه بر این، برخی بازیکنان Post وزن بیشتری نسبت به سایر بازیکنان دارند از همین رو کند تر به زمین جلویی (Front Court) می رسند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.