Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

حمله ای که در آن از دو گارد استفاده شود را اصطلاحا Two Guard Offense گویند.

منظور این است که به جای اینکه یک بازیکن در Top Of The Key مستقر باشد، دو بازیکن در اطراف آن یعنی در Slot قرار می گیرند.

به طور کلی این ساختار تهاجمی برای حملاتی علیه دفاع جاگیری (Zone Defense) با آرایش تک بازیکن در بالا (Top Of The Key) مناسب است تا دو مهاجم (دو گارد) در فضای خالی (Gap) قرار بگیرند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.