Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Up And Under حرکتی است که طی آن بازیکن مالک توپ در شرایط نزدیک به حلقه و رو به حلقه اقدام به گول شوت کند و سپس در حالی که بازیکن مدافع از تعادل خارج شد (چه به طور کامل بپرد و چه زانوهایش را برای عکس العمل از حالت نشسته خارج کند و صاف شود) با گذاشتن یک گام در کنار او و قرار دادن بدنش بین توپ و بدن مدافع اقدام به شوت کند.

در این حرکت فریب شوت، Up به حساب می آید زیرا بازیکن توپ را به نشانه شوت زدن بالا می آورد و هنگامی که مدافع از تعادل خارج شد و مهاجم از کنار او و از زیر دستانش عبور می کند Under را انجام داده است. به همین دلیل به این حرکت Up And Under گفته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.