Diamond And One Defense

 Diamond And One

توضیحات

نوعی دفاع در بسکتبال که ترکیبی از دفاع یارگیری (Man to man) و ‌دفاع جاگیری (Zone) است. در این دفاع یک مدافع موظف به دفاع یارگیری از بازیکن مشخص و تعیین شده حریف خواهد بود و چهار مدافع دیگر به صورت جاگیری (Zone) از منطقه خود دفاع خواهند کرد.
معمولا این دفاع را علیه تیمی استفاده می‌کنند که یک بازیکن شاخص دارد و مدافعی را موظف به دفاع یارگیری از او می‌کنند و این مدافع بدون توجه به قرارگیری و نوع دفاع چهار بازیکن دیگر که به صورت Zone هستند، از یار خود دفاع می‌کند.
ضمن اینکه تفاوت این دفاع با دفاع Box And One در نحوه جاگیری چهار بازیکن Zone است. در Box And One بازیکنان به صورت Box و در قالب مستطیل اقدام به دفاع می‌کنند؛ اما در دفاع Diamond And One چهار بازیکن Zone به صورت لوزی جاگیری می‌کنند.

تصاویر