Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که شروع مجدد بازی از بیرون زمین بسکتبال (Out of Bounds) از پشت خط Baseline باشد را Baseline Out Of Bounds گویند.

ضمن اینکه به سیستم هایی که در این شرایط اجرا می شوند هم Baseline Out of Bounds گویند. این سیستم ها معمولا زمانی که تیم مهاجم در زمین حریف و از زیر حلقه تیم مقابل از پشت خط Baseline می بایست بازی را به جریان بیندازد کاربرد دارند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.