Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

دفاعی که از ترکیب دو حالت و استراتژی دفاعی به یک سیستم مشخص تبدیل شود اصطلاحا Combination Defense گویند. البته این سبک دفاع را با نام های Junk Defense و Hybrid Defense هم می شناسند.

در این شکل از دفاع، معمولا دو آرایش دفاعی را ترکیب می کنند و به یک دفاع واحد می رسند.

دفاع هایی مانند Box and one و Diamond and one جزو Combination Defense به حساب می آیند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.