Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

امتداد خط پرتاب آزاد (Free Throw Line Extended) یک خط فرضی است که به امتداد و در ادامه خط پرتاب آزاد (Free Throw Line) و موازی با Baseline رسم می شود.

Free Throw Line Extended کاربردهای متفاوتی دارد. به عنوان مثال این خط فرضی پشت سه امتیازی منطقه Wing را مشخص می کند؛ یا برخی از مربیان در فلسفه دفاعی خود به واسطه این خط فرضی قوانین دفاعی را شرح می دهند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.