Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

نوعی دانک (Dunk) که بازیکن مالک توپ با یک دست و به صورت محکم توپ را با قدرت وارد حلقه کند اصطلاحا Hammer Dunk گویند.

در زبان انگلیسی Hammer به معنای چکش است و به دلیل اینکه این دانک با ضرب دست محکم و پرقدرت همانند ضربه چکش به میخ زده می شود، به آن Hammer Dunk می گویند.

علاوه بر این اصطلاح، به دلیل اینکه این حرکت شبیه به اسپک در ورزش والیبال است به Spike هم معروف است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.