Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Layup نوعی شوت در بسکتبال است که طی آن، بازیکن مالک توپ در نزدیکی حلقه بسکتبال با یک دست و در شرایطی که دستش زیر توپ است، اقدام به شوت می کند. در Layup بازیکن با ظرافت تمام تلاش می کند تا حرکت دستش به شکلی باشد که به نظر برسد توپ را بر روی حلقه می گذارد و اصطلاح Lay (به معنای قرار دادن) نیز به همین دلیل مورد استفاده در توصیف عنوان این مهارت است.

البته باید توجه داشت که بیشتر افراد Layup و Lay-in را یکی می دانند. اکثریت هرگونه اقدامی که به این صورت باشد و همراه با گام برداشتن و سپس اقدام با یک دست باشد را Layup گویند؛ اما به طور دقیق تر، اقدامی که بازیکن به واسطه آن توپ را به کمک تخته وارد سبد کند Layup و در شرایطی که بازیکن بدون کمک تخته به صورت مستقیم با گذاشتن توپ بر روی سیلندر حلقه بسکتبال کسب امتیاز کند، Lay-in گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.