Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

اسکرینی که برای مدافعِ بازیکنِ مهاجمِ بدون توپ گذاشته شود را Off-Ball Screen گویند.

در برخی از واژه شناسی های بسکتبال برای اشاره به این نوع اسکرین از اصطلاح Player Screen استفاده می کنند. برخی آن را مقابل اصطلاح Ball Screen می دانند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.