Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

سیستم و تاکتیکی که برای به جریان انداختن بازی از بیرونِ زمین طراحی شده است را Out Of Bounds Play گویند. Out Of Bounds Play می تواند هم از پشت خط Baseline باشد و هم از پشت خط Sideline.

این سیستم ها معمولا زمانی که تیم مهاجم در زمین حریف (Front Court) می بایست بازی را از بیرون زمین به جریان بندازد کاربرد دارد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.