Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکنی در فرایند ریباند و Box Out پشت بازیکن حریف قرار بگیرد و به وسیله هول دادن، ضربه زدن و یا حرکت دادن بازیکن جلویی تلاش کند او را کنار بزند تا بتواند در موقعیت مناسب ریباند قرار بگیرد، مرتکب خطایی تحت عنوان Over The Back می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.