Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Pick And Pop یا (Screen And Pop) حرکتی است که طی آن بازیکن بدون توپِ مهاجم بعد از اینکه اقدام به گذاشتن Screen برای هم تیمی خود کرد، به جای حرکت به سمت حلقه (Pick And Roll) به سمت دور از حلقه حرکت کند.

در Pick And Pop که اکثرا در شرایط On-Ball Screen رخ می دهد، اکثرا بازیکن اسکرین دهنده بعد از گذاشتن Screen به بیرون از قوس سه سمت امتیازی حرکت می کند تا بتواند در آنجا فضای مناسب را داشته باشد.

این کار می تواند چندین دلیل داشته باشد؛ از جمله:

  • خالی کردن فضا (Clear Out) برای بازیکن مهاجمی که قصد Drive را دارد و به همین جهت خود و مدافع مستقیم خود را از جریان بازی خارج می کند.
  • قرار گرفتن در شرایط Safety؛ یعنی بازیکن در صورت نفوذ اگر دچار مشکل شد و گیر کرد بتواند به او پاس دهد تا توپ از دست نرود.
  • فضای مناسب جهت دریافت توپ و اقدام به شوت (بخصوص سه امتیازی)

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.