Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Runner اصطلاحی است که برخی برای اشاره به اقدامی که در حرکت و با پرش بر روی یک پا و اکثر اوقات با یک دست آن هم با قوس زیاد پرتاب می شود، استفاده می کنند.

بیشتر افراد Runner و Floater را یکی می دانند؛ اما برخی Runner را با اینکه از نظر تکنیک اقدام همانند Floater حساب می کنند اما معتقد هستند که Runner در حرکت و با پرش بر روی یک پا صورت می پذیرد و در مقابل Floater همراه با Jump Stop و با پرش بر روی دو پا انجام می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.