Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Skip Pass به پاسی گفته می شود که برای رسیدن به مقصد، یک یا چند مهاجم را رد (Skip) کند. این پاس ها معمولا از یک سمت زمین به سمت دیگر ارسال می شوند اما می تواند به عنوان مثال از Corner به Point هم ارسال شود و از بازیکن مستقر در Wing عبور کند و اصطلاحا آن را رد و Skip نماید.

Skip Pass معمولا همانند Overhead Pass با دو دست و از بالای سر ارسال می شود تا سرعت و دقت بیشتری داشته باشد؛ اما می تواند به صورت تک دست همانند Baseball Pass هم ارسال شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.