قبول شدگان جهت شرکت در اولین دوره پرورش آمارگیر حرفه‌ای بسکتبال در استان البرز به شرح زیر است:

 

سهمیه‌های باشگاهی:

۱- شقایق آقا محمدی

۲- سارا طایف پور نصرآبادی

۳- مینا فرهنگی

۴- گلسا شهبازی

۵- نازنین بائوج رضایی

۶- حنانه محمدی

۷- مهدیس ملکی

۸- پرنیان کریم پور آذر

۹- زهرا پیرهادی

۱۰- محمدامین شهرانی

۱۱- امیرعلی طایفه مکری

۱۲- امیروالا اعطارشرقی

۱۳- یاشار ملک زاده

۱۴- محمدرضا قمقامی

۱۵- شایان یگانه

۱۶- حمیدرضا یوسفی

۱۷- عرفان بذلی

۱۸- امیررضا رضایی

 

سهمیه‌های آزاد:

۱۹- پریا قربان زاده

۲۰- آیدا فیضی

۲۱- غزاله روستاکار

۲۲- آرمین قوامی اصل

۲۳- کامیار حدادها