Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که در یک فاز تهاجمی دو بازیکن مدافع در طول دفاع یاگیری (Man To Man)، مهاجمی که باید از آن دفاع کنند را با یکدیگر عوض کنند Switch رخ می دهد؛ بیشترین زمانی که امکان رخ دادن Switch وجود دارد، بعد از اتفاق افتادن Screen (بخصوص Ball Screen) است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.