Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که دو بازیکن مدافع در Help Side همانند حرف X انگلیسی و ضربدری یار یکدیگر را عوض و اصطلاحا Switch می کنند، X-Out گفته می شود.

معمولا X-Out زمانی رخ می دهد که بازیکن مالک توپ از سمت Ball Side به درون سه امتیازی و نزدیک Lane نفوذ و Drive کند و از آنجا با ارسال یک پاس به سمت مخالف موجب شود تا نزدیک ترین مدافع به بازیکن دریافت کننده توپ بدون در نظر گرفتن اینکه مسئولیت دفاع از چه کسی را برعهده دارد به دفاع بپردازد. در این شرایط اگر مدافع نزدیک به سمت مهاجمی برود که در آن فاز دفاعی مسئولیت دفاع از او را برعهده نداشته است، هم تیمی اش در دفاع به صورت اتوماتیک به سراغ یار او می رود تا در دفاع Switch رخ دهد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.