Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

پاس زمینی (Bounce Pass) که از زمین عقبی (Back Court) به زمین جلویی (Front Court) ارسال شود را Cross Court Bounce Pass گویند.

این پاس معمولا در Transition سریع و در شرایط ضدحمله (Fast Break) کاربرد دارد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.