Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Jump Switch هنگامی رخ می دهد که بازیکن مالک توپ با دریبل به سمت جایی حرکت کند که مدافعِ بازیکنِ مهاجمِ بدون توپ در آن جا مستقر است و سپس آن مدافع برای پوشش یار خود را رها کند و به سمت بازیکن مالک توپ حرکت کند و با فشار دفاعی کاری کند که او مجبور شود دریبل خود را قطع کند، مسیرش را تغییر دهد و یا توپ را به فرد دیگری پاس دهد. در این شرایط مدافعی که از بازیکن مالک توپ دفاع می کرد به محض اینکه مدافعی که برای پوشش رفته است به او علامت داد (مانند گفتن عباراتی مانند Jump و یا آوردن نام و شماره بازیکن مالک توپ) می بایست سریعا به سمت مهاجمِ بدونِ توپی برود که از سوی بازیکن پوششی دفاع می شد و اصطلاحا اقدام به Switch کند.

Jump Switch بسیار به Jump To The Ball شباهت دارد؛ اما در Jump To The Ball می تواند Switch (تعویض یار) صورت نگیرد و از طرفی این اتفاق بیشتر در دفاع های تمام زمین (Full Court Press) مانند دفاع Run And Jump رخ می دهد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.