Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

اسکرینی که طی آن بازیکن مالک توپ در نزدیکی Sideline از هم تیمی خود Back Screen دریافت کند و بعد از استفاده از اسکرین با سرعت از Baseline به سمت حلقه Drive کند اصطلاحا Step Up Screen گفته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.