Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Triangle And Two Defense نوعی دفاع تیمی به سبک Combination Defense (ترکیبی از دفاع Man To Man و دفاع Zone) است.

در این دفاع، دو بازیکن به صورت یارگیری (Man To Man) اقدام به دفاع می کنند و سه بازیکن دیگر مابین این دو بازیکن به صورت مثلثی شکل مستقر می شوند و به صورت دفاع جاگیری (Zone) دفاع خواهند کرد. حالت قرار گیری این سه بازیکن به این صورت است که یک بازیکن در Top Of The Key و دو بازیکن دیگر پشت سر او در Block چپ و راست اقدام به دفاع خواهند کرد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.