آموزش دفاع تیمی Amoeba Defense

Amoeba Defense بسکتبال

آموزش دفاع تیمی Amoeba Defense

ارسال شده توسط: شهریار مقدمی دسته بندی : ویدئو

 

توضیحات

آموابا (Amoeba) نوعی دفاع جاگیری است که ابتدای آن شباهت‌هایی به دفاع ۱-۳-۱ دارد. این دفاع بسیار درگیرانه و تهاجمی است و هدف از آن فشار زیاد به تیم مهاحم برای از دست دادن توپ است که در صورت اجرای صحیح، موجب فراهم شدن موقعیت ضدحمله بسیار مناسب و لی‌آپ‌های ساده می‌شود. در این ویدئو شهریار مقدمی (Shahriyar Moghaddami) این دفاع کاملا توضیح داده است.

اشتراک گذاری پست