عکس‌های استفاده شده در سایت توسط چه کسانی عکاسی شده است؟

تمامی عکس‌های هدر و برخی عکس‌های استفاده شده در مطالب توسط عکاسان ایرانی در زمینه بسکتبال گرفته شده است. اشکان مهریار، دانیال احمدی و شهاب اعرابی عکاس‌هایی هستند که از عکس‌هایشان در سایت استفاده شده است.

اما با توجه به موضوع و گاها کیفیت عکس‌ها، برخی از آن‌ها از گوگل دانلود شده و در مطلب به کار رفته است.