مجموعه Shahriyarbc وابسته به ارگانی است یا شخصی اداره می‌شود؟

این مجموعه به صورت کاملا شخصی و توسط شهریار مقدمی، مدیر و موسس مجموعه اداره می‌شود.

به همین دلیل این مجموعه به هیچ ارگان دولتی و غیردولتی، چه در زمینه بسکتبال و ورزش و چه خارج از آن وابسته نیست و کاملا شخصی گردانده می‌شود.