ارسال سه نوع پاس برای بازیکن Post تحت عنوان Post Entry

Post Entry bases

ارسال سه نوع پاس برای بازیکن Post تحت عنوان Post Entry

ارسال شده توسط: شهریار مقدمی دسته بندی : ویدئو

 

توضیحات

در این ویدئو سه نوع پاس برای رساندن توپ به بازیکن Post در شرایط Post up توضیح داده شده است.
منبع: Dick’s Sporting Goods / ترجمه: آیه نوری

اشتراک گذاری پست