تمرینات پرتاب آزاد (پنالتی) مربی دن مِیِر

تمرینات پرتاب آزاد

تمرینات پرتاب آزاد (پنالتی) مربی دن مِیِر

ارسال شده توسط: شهریار مقدمی دسته بندی : آموزشی, شوت

تمرینات پرتاب آزاد (پنالتی) جزو مهمترین و تاثیرگذار تمرینات در ورزش بسکتبال به حساب می‌آید و موفق بودن در آن بسیار با اهمیت و مفید است. در ادامه چهار نوع از تمرینات پرتاب آزاد از مربی دین مِیر عنوان شده است.
چالش پنالتی با Steve Nash
اگر پنالتی شما گل شود به خود باید ۱ امتیاز دهید و اگر پنالتی شما تبدیل به گل نشود باید به Nash سه امتیاز اضافه کنید. هر کدام که زودتر به امتیاز ۱۰ برسد برنده رقابت است.
بازی پرتاب آزاد
در این رقابت که بصورت گروهی باید انجام شود، هر که زودتر در سه پرتاب آزاد ۴ امتیاز کسب کند برنده است. قوانین این مسابقه به این صورت است که اگر پنالتی گل شود ۱ امتیاز، اگر swish (مغزی) گل شود ۲ امتیاز و اگر گل نشود ۰ امتیاز دارد. اگر هیچ کدام از گروه ها موفق نشوند به امتیاز ۴ برسند، رقابت دوباره برگزار می شود.
دو مثبت – دو منفی
در این تمرین اگر ۲ امتیاز بیاورید برنده هستید و اگر به منفی ۲ امتیاز برسید بازنده خواهید بود. تمرین بدین صورت است که اگر توپ گل نشود ۱- امتیاز خواهد داشت. اگر با برخورد به تخته یا حلقه گل شود امتیازی نخواهد داشت و اگر توپ به صورت Swish ( بعضی افراد در ایران آن را مغزی می‌نامند) گل شود ۱ امتیاز مثبت خواهد داشت.
شانزده پرتاب آزاد در ۶ دقیقه
در این تمرین شما باید ۱۶ پنالتی خود را در ۶ دقیقه تبدیل به امتیاز کنید. قوانین این تمرین بدین صورت است:
الف) اگر پرتاب اول شما گل نشود باید با توپ و با تمام سرعت ۵ بار طول زمین را طی کنید و سپس به جایگاه پرتاب پنالتی باز گردید.
ب) از پرتاب اول به بعد هر پرتابی که گل نشود می بایست با توپ و با سرعت ۴ بار طول زمین را طی کنید و سپس به جایگاه پرتاب پنالتی باز گردید.
پ) اگر دو پرتاب آزاد خود را پشت سر هم گل کردید باید با توپ و با تمام سرعت ۲ بار طول زمین را طی کنید و سپس به جایگاه پرتاب پنالتی باز گردید.
اگر در طول این ۶ دقیقه که جاری است و هنگام دویدن های شما متوقف نمی شود به ۱۶ گل رسیدید برنده هستید.

اشتراک گذاری پست