Bump the cutter – اصول و اهمیت اجرای آن

Bump the cutter bases

Bump the cutter – اصول و اهمیت اجرای آن

ارسال شده توسط: شهریار مقدمی دسته بندی : آموزشی, دفاع انفرادی, مهارت های انفرادی

هدف اصلی یک مدافع در بازی بسکتبال، عدم موفقیت بازیکن و تیم مهاجم است. مهارت Bump the cutter یکی از زیباترین و در عین حال پر کاربردترین مهارت‌های دفاعی در بسکتبال محسوب می‌شود.

تعریف: قرار گرفتن در مسیر بازیکن مهاجم که قصد برش (Cut) کردن را دارد، Bump the cutter گویند.
در این مهارت، بازیکن مدافع می‌بایست هدف و مقصد بازیکن برش‌زننده را تشخیص دهد و در مسیر حرکت او قرار بگیرد. هدف از انجام این کار تاخیر در حرکت بازیکن به سمت مقصد مورد نظرش است؛ اما باید در نظر داشت که رعایت صحیح بامپ کردن بسیار با اهمیت است؛ زیرا در صورت عدم اجرای صحیح این حرکت، امکان خطا شدن، فرار کردن بازیکن مهاجم از کمند مدافع و یا حتی آسیب دیدن خود مدافع وجود دارد.
نکات زیر به بازیکنان مدافع کمک خواهد کرد تا بتوانند در Bump کردن بازیکنان Cutter عملکرد صحیح و مفیدی داشته باشند:
۱- بدانید چه بازیکنی را در چه شرایطی Bump کنید: شاید شما بازیکنی را در دفاع Bump کنید اما تاثیری حمله تیمی حریف نداشته باشد. زیرا بازیکنی که Bump کردید به شکلی در Ball movement تیم حریف نقشی ندارد و تنها شما خودتان را خسته کرده‌اید.
۲- زمان‌بندی Bump خود را به درستی رعایت کنید: همانطور که در یک سیستم زمان‌بندی حرکت بازیکنان مهم است، زمان‌بندی Bump کردن مهاجم هم دارای اهمیت است. زیرا شما با این‌کار قصد دارید تا در زمان‌بندی حمله تیم حریف اختلال ایجاد کنید. پس در زمانی این کار را انجام دهید که بیشترین ضربه به زمان‌بندی تاکتیکی تیم حریف وارد شود
۳- با بازیکن حریف برخورد داشته باشید: حتما با مهاجمی که قصد حرکت دارد برخورد فیزیکی و بدنی داشته باشید تا کاملا سرعت و حرکت او را با مشکل روبرو کنید.
۴- خطا نکنید: با اینکه این حرکت بسیار در دفاع موثر خواهد بود، اما می‌بایست از خطا کردن بر روی بازیکن مهاجم خود داری کنید. از گرفتن، زدن، هول دادن غیرقانونی و هر عاملی که موجب خطا کردن شما می‌شود، خودداری کنید. شما تنها برای لحظه‌ای باید در مسیر بازیکن حریف قرار بگیرید! نه بیشتر
۵- اگر توانایی دارید، برای خسته کردن بازیکنان حریف از Bump استفاده کنید: یکی از نکاتی که در مورد بامپ کردن کاربرد دارد، خسته کردن بازیکن یا بازیکنان تیم حریف است. زیرا این برخوردها هم از نظر روانی و هم از نظر جسمانی مانعی برای حریف خواهند بود و این موجب خسته شدن روحی و بدنی حریف خواهد شد.

اشتراک گذاری پست