فلسفه بسکتبال سه به سه از دیدگاه ولادا جوروویچ

فلسفه بسکتبال سه به سه از دیدگاه ولادا جوروویچ

ولادا جوروویچ از جمله مربیان بزرگ بسکتبال اروپا است که از سال 1973 تا 2019 در مربیگری فعالیت کرده است؛ او فلسفه و دیدگاه منحصر به فردی درباره بسکتبال...

ادامه مطلب...